چگونه می توان امتیاز اعتباری را به سرعت افزایش داد؟

شاید تا کنون برایتان پیش آمده است که بخواهید وامی را دریافت کنید اما به دلیل پایین بودن امتیاز اعتباریتان نتوانسته اید آن را دریافت کنید. چگونه می توانید در چنین شرایطی امتیاز اعتباری خود را به سرعت افزایش دهید؟ بهبود امتیاز اعتباری فرایندی زمان بر است. هر چه مشکلات اساسی تری در پرونده اعتباری […]

جایگاه سازمانهای خدمات عمومی (داده های جایگزین) در صنعت گزارشگری اعتباری و بهبود فضای کسب و کار

بیان مساله یکی از اصلی ترین مشکلات کشورهای در حال توسعه مساله تامین مالی است. به طور معمول در این کشورها نیمی از بزرگسالان به منابع مالی دسترسی ندارند. یکی از نهادهایی که در دهه گذشته در کشورهای توسعه یافته نقش اساسی را در گسترش بازار پول و اعتبار و به تبع آن بهبود فضای […]

رتبه بندی، ابزار تضمین اعتماد عمومی به نظام بانکی

رتبه بندی بانکها در راستای تضمین اعتماد عمومی به نظام بانکی امری ضروری است. به عبارتی معمولا به دو دلیل اساسی بانکها مورد رتبه بندی و ارزیابی قرار می گیرند: ۱٫      تضمین اعتماد عمومی به نظام بانکی ۲٫      حفاظت و حمایت از صندوق ضمانت سپرده ها حفظ و نگهداری از اعتماد عمومی به نظام بانکی […]