محصولات و خدمات اصلی شرکت مشاوره رتبه بندی اعتباری ایران

سامانه اعتبارسنجی بانکی: (Credit Bureau System)

عبارتست از سامانه جامع و یکپارچه اطلاعات اعتباری کشور که به گزارش‌گری اعتباری مشتریان می پردازد. به عبارت دیگر سامانه اعتبارسنجی، سازوکار فنی گردآوری اطلاعات اعتباری مشتریان از بانک‌ها و منابع اطلاعاتی مختلف و سامان‌دهی، تلفیق، تطبیق، پردازش و ارائه آن‌ها از طریق فن‌آوری‌های نوین اطلاعات می‌باشند. این سامانه‌ها در دنیا با نام Credit Bureau یا Credit Reporting Agency شناخته شده می‌باشند و از استانداردهایی ویژه‌ای پیروی می‌کنند. هدف اصلی سامانه اعتبارسنجی فراهم‌نمودن اطلاعات مورد نیاز در خصوص سابقه و نحوه بازپرداخت اقساط تسهیلات دریافتی مشتری در نظام بانکی و اعتباری در قالب گزارش‌های مختلف اعتباری می‌باشد. با استفاده از اطلاعات موجود در گزارش‌های اعتباری سامانه می‌توان ضمن کسب شناخت مناسب از مشتری، تمایل وی در بازپرداخت اقساط تسهیلات آتی را برآورد نمود. از همین‌رو گزارش‌های سامانه کمک ویژه‌ای را در تسهیل و تسریع فرایند ارزیابی و اعطای تسهیلات‌ بانک‌ها و اعضای سامانه می‌نمایند.

سامانه اعتبارسنجی پنج نوع گزارش اعتباری مختلف را در مورد مشتری ارائه می‌نماید. این گزارش‌ها شامل آمار استعلام، پایه، استاندارد، پیشرفته و سوابق می‌باشند. هر یک از این گزارش‌ها جوانب مختلف رفتار اعتباری مشتری را مورد توجه قرار می‌دهد و کاربران می‌توانند با توجه به نیاز اطلاعاتی خود و میزان تفصیل بررسی‌های خود، گزارش مناسب را انتخاب و دریافت نمایند. از جمله مشخصه‌های مهم سامانه اعتبارسنجی می‌توان به موارد زیر اشاره نمود:

  • سادگی، سهولت کار و قابل فهم بودن فضای آن برای کاربران
  • انطباق اجزای آن با داده‌ها و آیتم‌های اطلاعاتی موجود در نظام بانکی کشور
  • استعلام برخط و لحظه‌ای اطلاعات اعتباری مشتریان از سامانه
  • امکان مشاهده تغییرات در سوابق اعلامی مشتری در نظام بانکی

سامانه گزارشگری بیمه‌ای: (Insurance Module)

این سامانه با استفاده از اطلاعات مشتریان بیمه‌ای، شرکت‌های بیمه را در خصوص شناخت مناسب از مشتریان بیمه‌ای یاری می‌رساند. شرکت‌های بیمه بر اساس این سامانه می‌توانند در خصوص اعتبار مشتریان، وضعیت بیمه‌نامه‌ها، اعلام خسارتها و سایر اجزای اصلی بیمه، گزارشهای مختلفی دریافت و تصمیم‌گیری‌های موثری را اتخاذ نمایند.

سیستم رابط سنجش اعتبار: (Bureau Connector)

این سیستم، راهکار مدیریت ارتباط و تبادل داده موسسات مالی و اعتباری با سامانه اعتبارسنجی می باشد. سیستم رابط سنجش اعتبار، یک سیستم اطلاعاتی پیچیده می‌باشد که پایگاه‌ داده سامانه اعتبارسنجی را به پایگاه داده بانکی و غیربانکی متصل می‌نماید. این سیستم بر اساس استانداردهای پایگاه داده ایجاد شده و تمامی استانداردهای مورد نیاز عملیات بانکی در زمینه امنیت و کیفیت داده‌ها در آن مورد توجه قرار گرفته است. تمامی بانک‌ها، موسسات اعتباری، شرکت‌های لیزینگ و سایر بخش‌هایی که به سامانه اعتبارسنجی دسترسی خواهند داشت، می‌توانند از این سیستم استفاده نمایند. به عبارت دیگر اعضای سامانه با استفاده از این سیستم می‌توانند فرایند ارسال داده به سامانه اعتبارسنجی و استعلام و دریافت گزارش از آن توسط کاربران نهایی را مدیریت نمایند. این سیستم دو گزارش‌ اعتبارسنجی ارزیابی و Cut-off را در خصوص هر یک از مشتریان در اختیار کاربران قرار می‌دهد.

سایر محصولات:

برخی از ماژولها و خدمات ارزش افزوده موجود در سامانه اعتبارسنجی بانکی عبارتند از:

  • ماژول تصمیم ساز (Decision Maker): برنامه‌ای است که جریان ارزیابی و اعطای تسهیلات را مکانیزه نموده و امکان اجرای امتیازنامه‌ها و مدل‌های رتبه‌بندی داخلی را در بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری را در راستای تسریع در تصمیم‌گیری محقق می‌سازد.
  • ماژول مدیریت ساماندهی مطالبات (Debt Master): مکانیزه‌ نمودن وصول مطالبات، موجب می‌شود تا اعتباردهندگان بتوانند در هنگام مواجهه با عدم‌ بازپرداخت مطالبات واکنش سریع نشان داده و اقداماتی اثربخش را در راستای وصول موفقیت‌آمیز مطالبات مشتریان انجام دهند به نحوی ‌که هزینه‌های این اقدامات کاهش یابد.
  • ماژول امتیازدهی اعتباری: سیستمی برای ارزیابی کمی ارزشمندی اعتباری مشتریان و کاربرد فن‌آوری جهت ارزیابی ریسک بر مبنای ویژگیهای مشخصی از مشتریان موجود و بالقوه.
  • سایر ماژولهای مدیریت ریسک (Risk Management Solution)
  • –   monitoring