چگونه می توان امتیاز اعتباری را به سرعت افزایش داد؟

1401/2/5

شاید تا کنون برایتان پیش آمده است که بخواهید وامی را دریافت کنید اما به دلیل پایین بودن امتیاز اعتباریتان نتوانسته اید آن را دریافت کنید. چگونه می توانید در چنین شرایطی امتیاز اعتباری خود را به سرعت افزایش دهید؟ بهبود امتیاز اعتباری فرایندی زمان بر است. هر چه مشکلات اساسی تری در پرونده اعتباری شما وجود داشته باشد، مدت زمان بیشتری برای بهبود آن مورد نیاز است. به عبارت دیگر بهبود رتبه و امتیاز اعتباری در طول یک ماه یا دو ماه فرایند مشکلی است.


شاید تا کنون برایتان پیش آمده است که بخواهید وامی را دریافت کنید اما به دلیل پایین بودن امتیاز اعتباریتان نتوانسته اید آن را دریافت کنید. چگونه می توانید در چنین شرایطی امتیاز اعتباری خود را به سرعت افزایش دهید؟

بهبود امتیاز اعتباری فرایندی زمان بر است. هر چه مشکلات اساسی تری در پرونده اعتباری شما وجود داشته باشد، مدت زمان بیشتری برای بهبود آن مورد نیاز است. به عبارت دیگر بهبود رتبه و امتیاز اعتباری در طول یک ماه یا دو ماه فرایند مشکلی است.

اگر شما نیاز به دریافت یک وام با مبلغ قابل توجه دارید (برای مثال خرید خانه یا خودرو) بهتر است قبل از آن گزارش اعتباری خود را بررسی نمایید. بهتر است این کار را حداقل ۳ تا ۶ ماه قبل از درخواست وام خود انجام دهید تا در صورت نیاز به تغییر و بهبود عملکرد اقدامات مورد نیاز را انجام دهید. برای دریافت گزارش اعتباری می توانید به هر یک از شعب بانک های کشور مراجعه نموده و با ارائه کارت شناسایی گزارش اعتباری خود را دریافت نمایید.

گزارش اعتباری هر فرد متفاوت از دیگری می باشد، بنابراین پاسخ این سوال که شما باید چه اقدامی را برای بهبود رتبه خود انجام دهید بستگی به سابقه اعتباریتان دارد. مهم ترین بخش در سابقه اعتباریتان پرداخت اقساط و همچنین چک های برگشتی می باشد. پس از آن افرادی که ضامن انها شده اید اهمیت دارند.

مهم ترین عامل در بهبود امتیاز اعتباری : کلیه اقساط را در موعد مقرر پرداخت نمایید.

اگر در پرونده اعتباریتان اقساط پرداخت نشده وجود دارد در ابتدای امر باید آن ها را پرداخت کنید. همچنین پس از پرداخت مطمئن شوید که حسابتان به روز شده است. اقساطی که دیر پرداخت می شوند تا هفت سال در سابقه شما می ماند، اما هر چه قدر این پرداختها مدت به زمان دور تر باشد تاثیر کمتری بر امتیاز اعتباری شما خواهد داشت.

اقساط معوق و چک های برگشتی بیشترین امتیاز منفی را به دنبال دارند. اقساط خود را پرداخت نمایید و چک خود را نیز رفع سو اثر کنید. پس از تسویه اقساط نیز کلیه پرداختی ها را به موقع انجام دهید تا امتیازتان بهبود یابد.

عوامل ثانویه تاثیر گذار بر امتیاز اعتباری

برای اینکه بتوانید امتیاز بهتری به دست آورید سهی کنید تسهیلات کمتری دریافت کنید. زیاد بودن تعداد تسهیلات به معنی ریسک بیشتر شما و همچنین امتیاز اعتباری پایین تر برای شما می باشد. همچنین سعی کنید ضامن افراد کمتری شوید و از پرداخت اقساط آن ها مطمئن شوید.

چگونه می توان امتیاز اعتباری را به سرعت افزایش داد؟

چگونه می توان امتیاز اعتباری را به سرعت افزایش داد؟

شاید تا کنون برایتان پیش آمده است که بخواهید وامی را دریافت کنید اما به دلیل پایین بودن امتیاز اعتباریتان نتوانسته اید آن را دریافت کنید. چگونه می توانید در چنین شرایطی امتیاز اعتباری خود را به سرعت افزایش دهید؟ بهبود امتیاز اعتباری فرایندی زمان بر است. هر چه مشکلات اساسی تری در پرونده اعتباری شما وجود داشته باشد، مدت زمان بیشتری برای بهبود آن مورد نیاز است. به عبارت دیگر بهبود رتبه و امتیاز اعتباری در طول یک ماه یا دو ماه فرایند مشکلی است.

بیشتر