استخدام تحلیل‌گر داده

1401/2/5

شرکت مشاوره رتبه‌بندی اعتباری ایران به عنوان تنها نهاد مجاز اعتبارسنجی در کشور و با داشتن 15 سال سابقه فعالیت در حوزه اعتباری در نظر دارد تا نسبت به توسعه تیم تحلیل داده و مدل‌سازی اقدام نماید. در این راستا شرکت اقدام به جذب کارشناس تحلیل داده و مدل ساز در حوزه ریسک اعتباری می نماید. کارشناس تحلیل داده و مدل ساز وظیفه تحلیل و بررسی منابع معتبر مربوط به حوزه فعالیت شرکت را بر عهده داشته و با توجه به توانایی و تجربه وی در زمینه تحلیل های آماری اقدام به تجزیه و تحلیل داده ها و استخراج مدل های مناسب جهت پیش‌بینی رفتار اعتباری می‌نماید.

شرح شغلی
-    استخراج روش های مختلف مدل‌سازی از طریق مطالعه منابع معتبر مرتبط با ریسک اعتباری
-    تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از ابزارهای آماری
-    ارزیابی عملکرد مدل‌ها با استخراج شاخص‌های ارزیابی مدل
-    ساماندهی اطلاعات و تهیه گزارش‌های لازم در قالب مناسب
ویژگی ها
-    توانایی تجزیه و تحلیل آماری داده‌ها (آشنایی با انواع روش‌های یادگیری ماشین نظیر رگرسیون)
-    مسلط به ابزارهای آماری و سایر نرم افزارهای مرتبط نظیر Python
-    مسلط به زبان انگلیسی 
-    دارای حداقل مدرک کارشناسی ارشد از دانشگاه های معتبر در رشته‌های ریاضی کاربردی، اقتصاد، مهندسی مالی و سایر رشته‌های مرتبط 
دسته شغلی
-    تحلیل‌گر داده 
مزایا
-    خدمات رفاهی و ورزشی 
-    بیمه تکمیلی
-    پاداش‌های دوره ای
-    امتیازهای دانش بنیان نظیر جذب امریه و پروژه جایگزین خدمت مطابق با ضوابط

فرصت های شغلی

مشاهده آرشیو
استخدام تحلیل‌گر داده

استخدام تحلیل‌گر داده

شرکت مشاوره رتبه‌بندی اعتباری ایران به عنوان تنها نهاد مجاز اعتبارسنجی در کشور و با داشتن 15 سال سابقه فعالیت در حوزه اعتباری در نظر دارد تا نسبت به توسعه تیم تحلیل داده و مدل‌سازی اقدام نماید. در این راستا شرکت اقدام به جذب کارشناس تحلیل داده و مدل ساز در حوزه ریسک اعتباری می نماید. کارشناس تحلیل داده و مدل ساز وظیفه تحلیل و بررسی منابع معتبر مربوط به حوزه فعالیت شرکت را بر عهده داشته و با توجه به توانایی و تجربه وی در زمینه تحلیل های آماری اقدام به تجزیه و تحلیل داده ها و استخراج مدل های مناسب جهت پیش‌بینی رفتار اعتباری می‌نماید.

بیشتر