صندوق کارآفرینی امید به تأمین‌کنندگان اطلاعات سامانه اعتبارسنجی ایران پیوست

1401/1/3

به گزارش روابط عمومی شرکت مشاوره رتبه‌بندی اعتباری ایران، بر اساس این قرارداد صندوق کارآفرینی امید به صورت مستمر و منظم اطلاعات مؤدیان بدهکار خود - اعم از خوش‌حساب و یا بدحساب، را به منظور تکمیل اطلاعات و پایش رفتار اعتباری ایشان در اختیار سامانه اعتبارسنجی این شرکت قرار خواهد داد.

به گزارش روابط عمومی شرکت مشاوره رتبه­‌بندی اعتباری ایران، بر اساس این قرارداد صندوق کارآفرینی امید به صورت مستمر و منظم اطلاعات مؤدیان بدهکار خود - اعم از خوش‌حساب و یا بدحساب، را به منظور تکمیل اطلاعات و پایش رفتار اعتباری ایشان در اختیار سامانه اعتبارسنجی این شرکت قرار خواهد داد. در همین راستا اولین سری این اطلاعات توسط صندوق یاد شده به شرکت رتبه‌­بندی اعتباری ایران ارائه گردید. همچنین بر اساس قرارداد منعقد شده، این امکان برای صندوق کارآفرینی امید به وجود آمده است تا در فرآیند اعطای تسهیلات به مشتریان خود از گزارش‌­های اعتباری و اعتبارسنجی شرکت مشاوره رتبه­‌بندی اعتباری ایران استفاده نماید.

تکمیل و افزوده شدن این اطلاعات، گامی موثر در راستای افزایش غنای گزارش‌های اعتباری و اعتبارسنجی شرکت مشاوره رتبه بندی اعتباری ایران برای ارائه به اعتباردهندگان از جمله شبکه بانکی کشور خواهد بود. همچنین بهره‌مندی صندوق کارآفرینی امید از این گزارش‌ها موجب کاهش ریسک نکول در فرآیند اعطای تسهیلات به مشتریان می‌شود.

صندوق کارآفرینی امید به عنوان نهاد مالی تخصصی در زمینه تأمین مالی خرد (Micro Financing) و حامی کسب وکارهای خرد (Micro Business)  ، عضو جدید سامانه اعتبارسنجی شرکت مشاوره رتبه‌­بندی اعتباری ایران می‌باشد.

به زودی هر ایرانی دارای یک امتیاز و رتبه اعتباری خواهد بود

به زودی هر ایرانی دارای یک امتیاز و رتبه اعتباری خواهد بود

رضا قاســم‌پور، مدیرعامل شرکت مشاوره رتبه‌بندی اعتباری ایران درگفت‌وگــو بــا روزنامه ایــران اعلام کرد سال آینده مدل جدید پیاده‌سازی و عملیاتی می‌شود و هر ایرانی دارای یک امتیاز و رتبه اعتباری خواهد شد. متن کامل این مصاحبه به شرح ذیل است:

بیشتر
برگزاری مناقصه عمومی شرکت مشاوره رتبه‌بندی اعتباری ایران جهت تأمین UPS

برگزاری مناقصه عمومی شرکت مشاوره رتبه‌بندی اعتباری ایران جهت تأمین UPS

شرکت مشاوره رتبه‌بندی اعتباری ایران با تصویب هیئت مدیره محترم و در راستای راهبرد توسعه فرهنگ اعتبارسنجی و بهبود ضریب پوشش گزارش امتیاز که لازمه آن توسعه و ارتقای زیرساخت‌های فنی است، اقدام به برگزاری مناقصه عمومی تأمین UPS نمود.

بیشتر
ای که دستت می‌رسد کاری بکن

ای که دستت می‌رسد کاری بکن

ارسال کمک غیر نقدی به هموطنان زلزله زده خوی

بیشتر