تاریخچه شرکت تاریخچه شرکت

شرکت مشاوره رتبه‌بندی اعتباری ایران با حمایت وزارت امور اقتصادی و دارایی، نظارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و مشارکت کلیه بانک‌های کشور و برخی از شرکت‌های بزرگ بیمه و لیزینگ در آبان ماه 1385 به صورت سهامی خاص تحت شماره 282395 و شناسنامه ملی 10103197122 در اداره ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی تاسیس شده است. شرکت در راستای تحقق ماده (5) قانون تسهیل اعطای تسهیلات مصوب مجلس شورای اسلامی به عنوان نهاد رتبه‌بندی اعتباری و اعتبارسنجی به نظام بانکی و اعتباری کشور معرفی شد.

این شرکت بر اساس آیین‌نامه نظام سنجش اعتبار (موضوع مصوبه شماره 211829/ت39396هـ مورخ 26/12/1389هیات محترم وزیران)، سامانه ملی اعتبارسنجی را در نظام بانکی و اعتباری کشور عملیاتی نموده و در حال حاضر با تجمیع اطلاعات دریافتی از تأمین‌کنندگان اطلاعات شامل بانک‌ها، مؤسسات مالی و اعتباری، شهردرای‌ها، شرکت‌های لیزینگ و ... محصولات خود شامل انواع گزارش‌های اعتباری و اعتبارسنجی (رتبه اعتباری) را ایجاد و به استفاده‌کنندگان سامانه اعتبارسنجی ارائه می‌نماید.

هدف اصلی شرکت مشاوره رتبه‌بندی اعتباری ایران به عنوان یک شرکت سنجش اعتبار (Credit Bureau)، بهبود مدیریت ریسک سیستم اعتباری کشور از طریق ارائه خدمات رتبه‌بندی اعتباری و اعتبارسنجی به آن‌ها می­‌باشد. استفاده از خدمات شرکت موجب خواهد شد تا بانک‌ها و یا شرکت‌های اعتباردهنده، از وضعيت کنونی و سابقه اعتباری مشتریان خود در کل نظام بانکی مطلع شده و آنها را قادر می­‌سازد تا تصمیمات اعتباری خود را به صورت علمی، با ریسک کمتر و در زمان سریعتر اتخاذ نمایند.