لیزینگ‌ها

1401/1/24

شرکت‌های لیزینگ ضمن برخورداری از سودآوری بالا در عین حال با مخاطراتی جدی همچون ریسک اعتباری مواجه هستند. بنابراین استعلام و بررسی گزارش‌های اعتباری اشخاص، به منظور بهبود فرآیند اعطای اعتبارات، نقش بسیار موثری در تخصیص بهینه منابع، کاهش ریسک نکول و به تبع آن، توسعه اقتصادی و رفاه اجتماعی کشور را به همراه خواهد داشت.در این راستا شرکت مشاوره رتبه‌بندی اعتباری ایران با تجمیع اطلاعات رفتاری اعتباری اشخاص و ارائه آن در قالب گزارش اعتباری، به عنوان بازوی عملیاتی در حوزه کاهش ریسک به شرکت‌های لیزینگ خدمت ارائه می‌نماید.

كلمات کلیدی:
لیزینگ‌ها

موارد مرتبط