لندتک‌ها

1401/1/24

 

به عنوان یکی از زیرشاخه‌های خدمات مالی و به دنبال گسترش شبکه پهن‌باند اینترنت و فراگیر فناوری‌های حوزه دیجیتال، شاهد ظهور و رشد آنها بوده‌ایم.

لندتک‌ها ضمن ترکیب زیرساخت‎های اشاره شده با فناوری‌های حوزه هوش مصنوعی و همراه نمودن آن با خلاقیت و چابکی، اقدام به ارائه تسهیلات در قالب وام‌های خرد (Micro Loan) و BNPL  (Buy Now, Pay Later) با خلق ارزش‌های پیشنهاد متفاوت می‌نمایند. به دلیل ماهیت برخی از ویژگی‌ها در تسهیلات پرداخت‌شده به اشخاص در این بخش، همانند سرعت در پرداخت، سهولت در پرداخت، تکرار و تعداد بالای تسهیلات پرداختی، ریسک بالایی متوجه شرکت‌های فعال در این حوزه می‌باشد. از این رو استفاده از گزارش‌های اعتباری اشخاص، قبل از تخصیص و پرداخت تسهیلات به آنها، می‌تواند به عنوان یک فیلتر کارا و مناسب، جهت کاهش ریسک نکول، مورد بهره‌برادری قرار بگیرد.
 

كلمات کلیدی:
لندتک

موارد مرتبط