منشور اخلاقی منشور اخلاقی

مدیران و کارکنان شرکت مشاوره رتبه‌بندی اعتباری ایران با استعانت از خداوند منان و آگاهی از نقش خود در توسعه کمی و کیفی شرکت و براساس آموزه‌های دینی و تعهد سازمانی و همچنین درک صحیح و کامل از اهداف شرکت و آشنایی به قوانین و مقررات، اهتمام خود را برای توسعه و پیشرفت شرکت به کار گرفته و رعایت قوانین مفاد منشور اخلاقی شرکت به شرح ذیل را سرلوحه امور جاری خود قرار می‌دهد.

  الزام به احکام و اصول شریعت و عالم و ناظر دانستن خداوند بر انجام تمامی امور و وظایف سازمانی و آراستگی ظاهر و محیط کار برابر شئونات مورد تاکید شرع مقدس اسلام

  پایبندی به اصول اخلاق حرفه‌ای از جمله رعایت عدالت و صداقت، پرهیز از انجام کارهای شخصی در ساعات کاری، مسئولیت‌پذیری و روحیه کارجمعی، ارتقای دانش و توانایی برای انجام هر چه بهتر مسئولیت‌ها و وظایف در قبال شرکت و جامعه و همچنین امانت‌داری و حفظ اسرار مشتریان در چهارچوب قوانین و مقررات

•  حفظ، نگهداری و استفاده بهینه از اموال و تجهیزات شرکت و جلب رضایت‌مندی مشتریان به عنوان مهمترین سرمایه شرکت

•  استفاده بهینه از اموال و سرمایه‌های مادی و معنوی شرکت، همچنین وقت‌شناسی و انجام امور در اسرع وقت با در نظر گرفتن اولویت‌ها

  کوشش برای بهبود کیفیت ارائه خدمات و افزایش سرعت، صحت و دقت براساس آخرین فن‌آوری­های صنعت اعتبارسنجی

  آموزش مستمر نیروی انسانی به عنوان ارزشمندترین دارایی‌های شرکت و استقرار مدیریت مشارکتی و توسعه فضای کارگروهی و ارتقاء فرهنگ سازمانی

  تعهد به شفافیت، ارزش‌آفرینی و تلاش در راستای منابع سهامداران و سایر ذی‌نفعان شرکت

  سعی و تلاش در راستای تحقیق اهداف عالیه شرکت با رعایت قوانین و مقررات

  پیشگیری از هر گونه تضاد منافع میان ذی‌نفعان شرکت

  رعایت دقیق خط‌مشی‌ها، رویه‌های سازمانی و بخشنامه‌های ابلاغی در راستای دستیابی به اهداف تعیین‌ شده شرکت

  ارتقای روحیه خلاقیت و نوآوری، استقبال از نظرات، پیشنهاد‌ها و انتقادات و بهره‌مندی از آنها برای بهبود امور

  الزام به استفاده از اختیارات صرفا برای ایفای وظایف سازمانی و پرهیز از پرداختن به منافع شخصی یا گروهی

  تلاش برای استفاده حداکثری از تمامی ظرفیت‌ها و توانمندی‌ها برای افزایش سهم بازار و ارتقای سطح و جایگاه شرکت