چشم‌انداز و رسالت چشم‌انداز و رسالت

  • چشم‌انداز

" تبدیل‌شدن به شرکتی منحصر به ‌فرد، پیشرو، متعهد و قابل‌اعتماد در زمینه خدمات رتبه‌بندی اعتباری در راستای کمک به ایجاد یک محیط اعتباری شفاف در کشور"

  • ماموریت

" شرکت مأموریت دارد تا با ارائه اطلاعات پردازش ‌شده بر توانایی مدیریت ریسک اعتباری استفاده‌کنندگان سامانه اعتبارسنجی خود بیفزاید. بنابراین شرکت خود را در برابر استفاده‌کنندگان سامانه اعتبارسنجی متعهد می‌داند تا عملیات شرکت بی‌طرفانه، مستقل و قابل ‌اعتماد باشد، از صحت و سازگاری اطلاعات اطمینان حاصل و از اطلاعات خصوصی و امنیت اطلاعات مشتریان حفاظت نماید."