استخدام تحلیل‌گر داده

استخدام تحلیل‌گر داده

1401/2/5

شرکت مشاوره رتبه‌بندی اعتباری ایران به عنوان تنها نهاد مجاز اعتبارسنجی در کشور و با داشتن 15 سال سابقه فعالیت در حوزه اعتباری در نظر دارد تا نسبت به توسعه تیم تحلیل داده و مدل‌سازی اقدام نماید. در این راستا شرکت اقدام به جذب کارشناس تحلیل داده و مدل ساز در حوزه ریسک اعتباری می نماید. کارشناس تحلیل داده و مدل ساز وظیفه تحلیل و بررسی منابع معتبر مربوط به حوزه فعالیت شرکت را بر عهده داشته و با توجه به توانایی و تجربه وی در زمینه تحلیل های آماری اقدام به تجزیه و تحلیل داده ها و استخراج مدل های مناسب جهت پیش‌بینی رفتار اعتباری می‌نماید.

بیشتر